Veronauka

Časovi veronauke se održavaju svakog petka u 5:45 p.m. za decu starosti preko 12 godina i u 6:30 p.m. za decu starosti do 12 godina.

Učiteljica veronauke
Ivana Komljenović, ivanaphx89@gmail.com

Folklor

Folklor se održava svakog petka sa početkom u 5:45 p.m. u crkvenoj sali. Uzrast dece je od 3 do 18 godina.

Predsednik Foklorne Grupe Srbija
Djordje Djole Ristić, telefon: (602) 354-0271

Kolo Srpskih Sestara

Kolo Srpskih Sestara, Sv. Petka je žensko, humanitarno i kulturno-prosvetno društvo, nevladina i neprofitna organizacija, čiji je rad finansiran dobrovoljnim prilozima gradjana i institucija, rukovodjenih dobrim namerama da pomognu ljudima.

Predsednica udruženja
Doktor Zlata Kovačević